کتابهای مهم مرجع در فیزیک:استفاده از کتابهای مرجع به فهم و به روز شدن دانش کمک می کند دراینجا دبیران محترم فیزیک و علاقه مندان می توانند کتابهای اصلی فیزیک و پاسخ به مسائل آنها را به صورت pdf به طور مستقیم دانلود کنند.

دقت کنید کافی است روی اسامی کلیک کنید تا به صورت مستقیم از سایت انجمن دانلود شود.

1- فیزیک هالیدی رزینگ، واکر ویرایش هشتم

 

2- پاسخ مسائل نور شناخت یوجین هشت ویرایش جهارم

 

3_ پاسخ مسائل فیزیک جدید کارن ویرایش سوم سال2012

4- مکانیک کلپنر

 

5- پاسخ مسائل فیزیک دانشگاهی ویرایش 12

6- پاسخ مسائل فیزیک دانشگاهی ویرایش13

 

7- پاسخ به مسائل کلپنر

 

8-کتابی که در ایران با عنوان "چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم "ترجمه شد.

 

9- فيزيك ناممكن‌ها (ميچيوكاكو) فارسي

 

 

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک