🌹درود بر همکاران فرهیخته🌹

خرسندیم که با کمال افتخار اعلام کنیم

انجمن علمی معلمان فیزیک شهر تهران

برای سومین بار متوالی حائز رتبه اول در بین انجمن های علمی آموزشی استان تهران شده است

🌹همراهی تان را ارج می نهیم و این شایستگی را تبریک می گوییم🌹

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک