اعضاي دوره چهارم شورای اجرایی

 

انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك شهرتهران

 

اعضای اصلی: مرضیه عصمتی ،نصراله افاضل، ستاره امامی ، تینا شریفی، اشرف السادات شکرباغانی

اعضای علی البدل: یونا نوول ، عطیه کامیاب

 

رئیس: مرضیه عصمتی

نایب رئیس: نصراله افاضل

خزانه دار: اشرف السادات شکرباغانی

مسئول کمیته گردهمايي ها: اشرف السادات شكرباغاني 

مسئول كميته‌ آموزش، پژوهش و تحقيقات: ستاره امامی

مسئول کمیته روابط عمومی: تینا شریفی

مسئول کمیته نشریات: نصراله افاضل

مسئول کمیته ارزشيابي كتابهاي درسي: مرتضی محمدی وند خوشخو

مسئول سايت: تینا شریفی-عطیه کامیاب

بازرس انجمن: زهرا نوابی(جایگزین استاد فقید محمد هادی حدادی)

 

 

 

آدرس: تهران، ونک، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد،مدیریت آموزش وپرورش منطقه 3 تهران،ساختمان گروه های

آموزشی، دفتر انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک