همکار ارجمند،جناب آقای افاضل، با  کمال تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم

روحشان شاد یادشان گرامی