بسمه تعالی

افتتاحیه دفتر انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرتهران

گزارش جلسه شورای اجرایی

روز: سه شنبه مورخ 11/8/ 95 ساعت 30/15 الی 18

محل: دفتر انجمن ( مرکز ضمن خدمت متطقه 12 )

میهمانان مدعو: جناب آقای حیدری مسئول ضمن خدمت منطقه و آقای موسوی همکار محترم ضمن خدمت

حاضرین در جلسه:خانم ها شکرباغانی، سیدفدایی، شاهسواری، عصمتی و آقایان محمدی وند ، افاضل و سیاری زاده

انجمن علمی اموزشی معلمان فیزیک شهر تهران پس از سالها ( بیش از 5سال) تلاش و پیگیری مداوم موفق شد دفتری در محل ضمن خدمت منطقه 12 به خود اختصاص دهد.

افتتاحیه دفتر با حضور جناب آقای حیدری که تلاش و همکاری بسیار زیادی را در خصوص واگذاری این مکان داشتند صورت گرفت. در این جلسه اعضای شورا مراتب قدردانی و سپاس خود را ازحمات ایشان اعلام نمودند. سپس جناب آقای حیدری ضمن خوشامدگویی ابراز امیدواری کردند که با توجه به تفاهم نامه بین انجمن و این منطقه، انجمن بتواند همچنان به فعالیت های موثر خود در راستای آموزش ادامه دهد و ایشان و همکارانشان نیز انجمن را یاری خواهند کرد.

در ادامه جلسه طبق روال معمول گزارشات فعالیت های انجام گرفته در فاصله بین جلسه قبلی شورا تا این روز توسط خانم عصمتی بیان شد و سپس بر اساس دستور جلسه در مورد مسایل مختلف تبادل نظر صورت گرفت.

مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

1-     با توجه به ایمیل ارسال شده توسط خانم عصمتی به اعضای شورا در مورد محورهای همایش (که نتیجه چهارجلسه برگزار شده در این زمینه بود) ، قرار شد این دوستان پیشنهادات خود را تا حدود یک هفته اعلام نمایند.

2-    پس از ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده برای برگزاری همایش قرار شد طراحی پوستر همایش که در حال انجام است تا جلسه بعدی شورا جهت بررسی و تایید ارائه شود.

3-    در مورد مدیریت سایت و تغییرات آن تصمیم گرفته شد تا با هماهنگی قبلی با شرکت طراح روز دوشنبه 17/8/95 در محل دفتر این شرکت با حضور آقای سیاری زاده ، خانم دکتر شکرباغانی ( صمیمانه از همکاری داوطلبانه ایشان سپاسگزاریم ) ، خانم ارشدی وخانم عصمتی پیگیر تغییرات مورد نظر باشند.

4-    با توجه به تذکراتی که خانم دکتر سید فدایی در مورد پرداخت های مالی توسط اعضای انجمن و شرکت کنندگان در همایش دادند، قرار شد بازرس محترم خانم شاهسواری در این مورد موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.

5-    اعلام آمادگی همکاری منطقه 5 شهر تهران با انجمن شهر تهران در برگزاری همایش ارتقاء.......که توسط خانم شاهسواری مطرح شد . قرار شد انجمن شرایط را بررسی کرده و زمینه همکاری ها را با این منطقه اعلام نماید.

6-    تصمیم گرفته شد از هفته آینده خانم جلیلی منشی دفتر اتحادیه معلمان فیزیک ایران ( با توجه به تجربه همکاری با اتحادیه و درنظر گرفتن شرایط مالی انجمن توسط ایشان ) یک روز در هفته در محل دفتر انجمن به عنوان مسئول روابط عمومی حضور یابند.

7-    آقای افاضل به نمایندگی از انجمن تشکر ویژه ای از سرکار خانم دکتر شکرباغانی به منظور حمایت های

بی دریغ و صمیمانه ایشان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی از انجمن، کردند.

8-    با توجه به همایش پیش رو جلسه بعدی انجمن با تمرکز بر چگونگی برگزاری همایش روز چهارشنبه 19/8/95 از ساعت 3 الی 30/4 در محل دفتر انجمن خواهد شد.

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک