nano 5

اولین نشست علمی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران روز چهارشنبه 97/03/30 ساعت چهار تا شش بعدازظهر با عنوان "معرفی کاربرد نانوساختارهای نیمه رسانا" در دفتر انجمن برگزارشد.

ارائه دهنده: اعظم جعفری دبیرفیزیک منطقه5 تهران و دانشجوی دکتری نانو فیزیک

ایشان  در دو بخش مقدماتی معرفی نانو ساختارها و نیمه رساناها صحبت کردند و در ادامه بخشی از پروژه دکتری خود را معرفی کردند. این نشست از برنامه های ماهانه کمیته آموزش، پژوهش و تحقیقات انجمن بود که به امید خدا و حضور گرم و صمیمی همکاران دومین نشست در آخرین چهارشنبه تیرماه برگزار خواهد شد. عنوان نشست ها در هفته سوم هر ماه از طریق سایت انجمن به اطلاع دبیران و علاقه مندان رسانده میشود. در این نشست نزدیک به بیست نفر از همکاران از نقاط مختلف تهران شرکت کرده بودند. محل نشست های ماهانه کمیته آموزش، پژوهش و تحقیقات انجمن در دفتر انجمن واقع در تهران، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، انتهای کوچه ژاندارک ، مرکز آموزشی هدایت می باشد. 

فایل نانو

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک