با سلام و عرض تبریک و خوشوقتی نتایج و گزارش انتخابات سومین دوره شورای اجرایی انجمن تقدیم می شود. 

گزارش سومین دوره انتخابات انجمن 1396

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک