به نام خدا

گزارش همایش علوم و اکتشافات فضایی

به مناسبت هفته جهانی فضا، روز سه شنبه 16 مهر ماه همایش علوم و اکتشافات فضایی در محل پژوهشکده سامانه های ماهواره سازمان فضایی ايران با حضور دکتر فاضلی قائم مقام سازمان فضایی ایران، از ساعت 8 لغایت 16 عصر برگزار شد.

در این همایش اساتید دانشگاه ها و تعدادی از علاقه مندان به فضا و علوم نجومی و با هماهنگی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران چندین نفر دبیران فیزیک تهران شرکت داشتند. دعوتنامه اعضای انجمن معلمان فیزیک شهر تهران به تاریخ، 6/7/1392 و شماره نامه: 92/900/908/1955 بصورت الکترونیکی برای 50 نفر از اعضای انجمن ارسال شده بود.

91 3 ghf 1

پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و سرود ملی در ابتدا افتتاحیه توسط دکتر حاتم ارائه شد. دو سخنرانی قبل از پذیرایی صبح، با عناوین فیزیک فضا و اقلیم فضایی توسط دکتر کلایی و بعدی تعیین پارامترهای مداری اجرام فضایی توسط دکتر میرترابی ارائه شد.در این قسمت دکتر فاضلی ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان علم فیزیک را سرآمد علوم و آن را راهی برای شناخت خداوند باریتعالی معرفی کردند. ایشان در حالی که در جمع قریب به اتفاق فیزیکدانان و علاقه مندان به رشته بودند برای تمام دوستداران این علم پایه آرزوی موفقیت و پیروزی داشتند. سپس سخنرانی با عنوان تشعشعات کیهانی توسط دکتر صفوی بیان شد. ایشان عمر متوسط ماهواره های فضایی را 15 سال اعلام کردند و در سخنرانی خود به اثرات حاصل از تشعشعات کیهانی بر فضا و ماهواره ها اشاره داشتند. سپس دکتر یزدانپناه سخنرانی "چرا باید به ماه کوچ کنیم؟ "را ارائه دادند. در این سخنرانی دلایل ، اهمیت و ویژگیهای این سفر هیجان انگیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این سخنرانی ایشان اشاره کردند کشف آب در سطح ماه امید جدیدی را برای تشکیل اجتماعات انسانی در ماه بوجود آورده است با تجریه آب هم اکسیژن مورد نیاز انسان و ئیدروژن بعنوان سوخت برای کارخانجات و تامین انرژی در نظر گرفت.

سه سخنرانی بعد از ناهار و نماز به ترتیب اجرام نزدیک به زمین توسط آقای حسن زاده از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بودند ایشان در ابتدای سخن خود دلایل حذف اورانوس را از سیارات منظومه شمسی را اینطور بیان داشتند که با کشف اجرام بسیار دیگر در منظومه شمسی و نزدیک به جرم اورانوس، اجرام با توجه به جرم و شعاعشان دسته بندی جدیدی شدند و در این دسته بندی تعداد سیارات 8 تا شد. در ادامه اجرام نزدیک به زمین را در یک طبقه بندی مدار گردشی شان مطرح کردند بعضی از آنها اصلاً احتمال برخورد به زمین را نخواهند داشت و تنها در زمانهای خاصی از فاصله بسیارنزدیک زمین عبور خواهند کرد.

91 3 ghf 3

سخنرانی بعدی با عنوان کاربرد فناوری سنجش از دور در مطالعات زمین شناسی سیاره ای توسط خانم مهرعلی زاده و بالاخره سخنرانی جذاب پایش پسماندهای فضایی توسط مهندس رکنی از رصدخانه سازمان ارائه شد. در این سخنرانی به بقایای حاصل از فعالیتهای فضایی در اطراف زمین و اثرات احتمالی حاصل از برخورد آنها با جو و زمین اشاره شد. در انتها گواهی حضور شرکت کنندگان تحویل داده شد.

با تقدیم احترام

مرضیه عصمتیرئیس انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک