فرم عضویت در انجمن

برای اطلاع از انواع عضویت به قسمت درباره ما و اساسنامه انجمن مراجعه شود.

مشخصات عمومی لطفاً اطلاعات را فقط به زبان فارسی وارد کنید. همچنین لطفاً برای وارد کردن شماره تلفن و سایر مقادیر عددی از وارد کردن خط تیره، فاصله، پرانتز و موارد مشابه اجتناب فرمایید و اینگونه داده‌ها را صرفاً با اعداد و پشت سرهم (بدون فاصله) تایپ کنید.
(*)
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
نام(*)
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
میزان تحصیلات(*)
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را بنویسید
شغل(*)
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
در خواست نوع عضویت(*)
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
علاقه مند به فعالیت در(*)ورودی نامعتبر

علاقه مند به شرکت در(*)
ورودی نامعتبر
محل خدمت(*)
لطفا محل کار و یا تحصیل خود را وارد کنید
شماره تلفن(*)
لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید
تلفن همراه(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
آدرس پست الکترونیک(*)
لطفا آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید
نام معرف(*)
ورودی نامعتبر
لطفا متن موجود در تصویر را درکادر مورد نظر وارد کنید(*) لطفا متن موجود در تصویر را درکادر مورد نظر وارد کنید تصویر ناخواناست؟
لطفا متن موجود در تصویر را درکادر مورد نظر وارد کنید
  • فن آموز
  • انجمن فیزیک