گزارش برگزاری کارگاه "آزمایش های ساده و جذاب فیزیک"

در ادامه « طرح نشست های علمی آموزشی و پژوهشی » اتحادیه انجمن های فیزیک ، انجمن فیزیک معلمان شهر تهران برای بار دوم اقدام به برگزاری کارگاه "آزمایش های ساده و جذاب فیزیک" در پانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و پنجمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در شهر سنندج نمود.

 

این کارگاه در تاریخ های 10/6/93 ار ساعت 17 الی 20 ، 11/6/93 از ساعت 16.30 الی 19 و 12/6/93 از ساعت 10:30 الی 12 ، در سه نوبت با شرکت حدود 100 نفر از همکاران و با حضور اساتید محترم آقایان وثاقی ، حیدری فرد و بهشتی برگزار شد. لازم به توضیح است که انجمن قبل از برگزاری کنفرانس با این اساتید بزرگوار هماهنگی لازم به منطور انجام آزمایش را بعمل آورده بود.

 

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک