با نهایت تاسف و تاثر در غم از دست دادن همکار عزیزمان جناب آقای حدادی به سوگ می نشینیم

روحشان شاد، یادشان گرامی

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک