مطلع شدیم که مادر جناب آقای مرتضی محمدی وند خوشخو  از اعضای محترم دوره های دوم و سوم انجمن معلمان فیزیک شهر تهران در تاریخ 7 فروردین 1400 آسمانی شدند و درگذشتند.....

ضمن اظهار همدردی و همسوگی با این همکار گرامی شادی روح آن  بانوی گرانقدر و صبر و شکیبایی بازماندگان و خانواده محترم را از درگاه الهی خواستاریم...

   شورای اجرایی انجمن و همکاران 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک