آزمایشگاه علوم

به گفته معاونت آموزش متوسطه دفتر تالیف آقای کورش امیری نیا دانش‌آموزان شاخه نظری در رشته علوم تجربی و علوم ریاضی در سال95، درس جدیدی به نام آزمایشگاه علوم ( شامل آزمایش های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی) خواهند داشت. این درس دو ساعت در هفته برای هر دو رشته ارائه می گردد. درس فیزیک پایه دهم رشته علوم ریاضی 4 ساعت و رشته علوم تجربی 3 ساعت است.

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک