قابل توجه دبیران فیزیک و علاقه مندان به ارتقای کیفیت آموزش
🌸🌸🌸🌸🌸
نشست علمی
روز سه شنبه
1397/06/20
ساعت چهار و نیم تا شش و نیم بعدازظهر
کمیته آموزش، پژوهش و تحقیقات انجمن معلمان فیزیک شهر تهران چهارمین نشست ماهانه خود را

با عنوان

نقش مدیر در ارتقای کیفیت آموزش

برگزار میکند.

مفهوم کیفیت در آموزش و پرورش مقوله پیچیده و چند بعدی است و به تغییر یا تغییراتی گفته می شود که در رفتار دانش آموزان پدید می آید( دوهرتی 2008). بعضی کشورها کاهش نسبت معلم به دانش آموز را ملاک قرار می دهند و البته مورد بحث بسیاری دیگر می باشد. بلوم معتقد است رابطه معلم و دانش آموز و دانش آموزان با هم، مواد آموزشی، تنظیم محتوا و هدف آموزشی، در دسترس بودن و زمان و منابع لازم برای آموزش عوامل موثر بر کیفیت هستند که اجزای کیفیت را تحت تأثیر قرار می دهند.
تحقیقات دیگر سطح مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری را ملاک دیگری از کیفیت می دانند. در تحقیق دیگری ( غلامی و همکاران 1391) چند بعد را معیار مدیر موفق از دید معلمان معرفی می کند که عبارتند از : توسعه سرمایه اجتماعی مدرسه، قابلیت و منش فردی مدیر، رابطه و توسعه حرفه ای کارکنان و ....
در این نشست بر آنیم با حضور دبیران محترم و حضور همکارانی که در نقش مدیر در آموزش و پرورش خدمت کرده اند به موضوع میزان نقش و تأثیر گذاری مدیر در ارتقای کیفیت آموزش بپردازیم و تبادل نظر و تجربه داشته باشیم و در صورت امکان با مشارکت علاقه مندان شرکت کننده پروژه تحقیقی را در کمیته در همین خصوص شروع کنیم.
نتایج حاصل از پروژه در همایش ارتقای کیفیت آموزش که در پاییز سال جاری از طرف انجمن برگزار میشود ارایه خواهد شد.
🌸🌸🌸
محل نشست:
تهران، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، انتهای کوچه ژاندارک ، مرکز آموزشی هدایت، دفتر انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران
Www.tapt.ir

درصورت تمایل به شرکت در نشست، نام و نام خانوادگی و محل خدمت خود را به شماره
09121889428
روابط عمومی انجمن پیامک نمایید

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک