بسمه تعالی

گزارش بازدید از آزمایشگاه شهر علم مورخه سه شنبه 5 مرداد 95

حاضرین در جلسه بازدید

خانم عصمتی آقای افاضل خانم جوادی

طبق قرار قبلی در ساعت 9 صبح اعضا با آقای خلج مسئول آزمایشگاه و آقای شکری دیدار کردیم و در ابتدا راجع به شرایط همکاری طرفین در غرفه انجمن فیزیک در کنفرانس مشهد صحبت شد و قرار شد آقایان به صورت رسمی برای شرکت در کنفرانس ثبت نام کنند و قسمتی از فضای غرفه انجمن فیزیک معلمان شهر تهران در اختیار شهر علم قرار گیرد و سپس آقای خلج تعدادی از آزمایشاتی که خودشان طراحی کرده بودند به حاضرین نشان دادند که تعدادی از آن برای انجام در مشهد مورد تایید همگان قرار گرفت و قرار شد آقای خلج و آقای شکری جلسه هم اندیشی با هم برگزار کنند تا در مورد آزمایشها و شناسنامه هر آزمایشی که قرار است انجام شود بحث کرده و به نتیجه برسند و در جلسه بعدی انجمن با دید کامل شده طرح های خود را ارائه نمایند.

طبق پیشنهاد خانم عصمتی و پذیرش آقای خلج تقریبا هر یک ماه یکبار جلسه هم اندیشی فیزیک در محل آزمایشگاه آقای خلج ان شاء الله برگزار خواهد شد.

عكس‌هايي از بازديد را در زير مي‌بينيد:

95 5 1 3

 

95 5 1 4

 

95 5 1 5

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک