گزارش جلسه مورخه 2 تیرماه 1395 با آقای حدادی معاون تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران

جاضرین جلسه :

خانم عصمتی             آقای افاضل         آقای سیاری زاده

خانم شهسواری         آقای محمدی وند       خانم جوادی

اعضا با مسئولیت های خودشان به آقای حدادی معرفی شدند.

95 4 3

         ابتدا آقای افاضل با تشکر از توجه آقای حدادی در مورد توجه به انجمن ها در مورد در خواست مکان مناسب و اختصاصی برای انجمن فیزیک صحبت کردند و لزوم این امر را بیان کردند

         در جواب آقای حدادی فرمودند که برای این کار کدهای مربوطه برای 15 مکان از پژوهشسراها داده شده است که با توجه به این مورد قرار شد خانم جوادی پی گیری را انجام دهد و با خانم فتحی رابط اداره و انجمن ها هماهنگی لازم را به عمل آورد.

       آقای حدادی قول دادند که برخی از اخبارها و اطلاعات داده شده توسط انجمن در سایت رسمی آموزش و پرورش قرار داده شود اما نمیتوانند لینک انجمن را در سایت قرار دهند.

       آقای حدادی فرمودند که نمیتوان به طو مستقیم از انجمن حمایت مالی کرد اما به طور غیر مستقیم مثلا اختصاص سالن برای همایش ها و ... را می توان از اداره انتظار داشت.

     پس از آن آقای محمدی وند مسئول نقد و بررسی کتب درسی به آقای حدادی پیشنهاد دادند که با پشتیبانی ایشان مرکزی کشوری برای بررسی کتب دبرستانی که نظرات تمامی همکاران در آن لحاظ شده باشد تشکیل شود .

     پس از آن جناب آقای حدادی پیشنهاد دادند که درخواست های انجمن به صورت مکتوب توسط نماینده اداره خانم فتحی به جلسه داده شود تا مکتوب نیز به انجمن جواب داده شود و آنچه را که می دانیم به عمل نزدیک کنیم.

   پیشنهاد دیگر آقای حدادی این بود که برای هر سال یک شعار و هدف از طرف انجمن فیزیک برای جامعه گذاشته شود که با توجه به شعار جهانی امسال "سال درک و فهم جهانی برای زیست بهتر" قرار شد در جلسه بعد انجمن راجع به آن تصمیم گیری کند.

بعد از آن اعضای برای جلسه سایت به دفتر آقای حوری زاده رفتند که گزارش آن جداگانه تقدیم می شود.

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک