گزارش برگزاری هفتمین همایش « ارتقاء کیفیت آموزش با رویکرد سنجش و ارزشیابی » بسمه تعالی انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران هفتمین همایش خود را با عنوان ارتقا ء کیفیت آموزش با رویکرد سنجش و ارزشیابی در روز پنجشنبه 14 دیماه 1402 ساعت 8 الی 16 بصورت ارائه سخنرانی ، ارائه مقاله (ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر) و کارگاه آزمایشگاهی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و موسسه نوآوری لیزر یکتا ایرانیان در مدرسه دارالفنون بر گزار کرد . همایش در ساعت 8 صبح با پذیرش و بازدید از مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده بود ، شروع شد. ساعت 9:10با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی و با عرض خیرمقدم توسط مجری همایش به طور رسمی آغاز شد . ابتدا پیام دبیر و رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران خانم مرضیه عصمتی توسط نایب رئیس انجمن جناب آقای نصراله افاضل قرائت شد.در این پیام دبیر همایش با اشاره به اهمیت و اثرگذاری دو مفهوم سنجش و ارزشیابی در آموزش ، به تشریح سیاست انجمن در انتخاب رویکرد همایش و فعالیت های درنظر گرفته در این همایش پرداختند و از شرکت کنندگان و حامیان برگزاری این همایش وهمچنین از سرکار خانم بهیه مهاجری( نماینده اداره کل آپ ) تشکرو قدردانی نمودند. سپس گزارش کمیته علمی توسط دبیر کمیته سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی ارائه شد . در این گزارش ایشان با معرفی و تقدیر ازاعضای کمیته علمی به توضیح فعالیت های این کمیته و تعداد مقالات ارسالی ، چگونگی داوری و انتخاب مقالات بصورت سخنرانی و پوستراشاره کردند. همچنین بیان کردند که مقاله های پذیرفته شده درسیویلیکا نمایه خواهد شد. در ادامه با دعوت از جناب آقای نصراله افاضل به عنوان رئیس جلسه سخنرانی ها شروع شد . اولین سخنران مدعو جناب آقای دکتر محسن زارعی رئیس مرکزارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش بودند که جناب آقای دکتر فرخ طبری رئیس اداره آزمون ها و مدیر روابط عمومی مرکزسنجش و تضمین کیفیت نظام به نیابت از ایشان در باره هدف وسیاست ها ی این مرکز از برگزاری امتحانات به صورت نهایی مطالب مفید وقابل توجهی را بیان کردند. ایشان توصیه ها و رهنمودهای لازم را به منظور توجه دبیران برای تدریس براساس کتاب درسی، توجه به سطوح یادگیری و سوالات مفهومی بیان کردند و به سوالات بعضی از همکاران نیز پاسخ دادند.
  • فن آموز
  • انجمن فیزیک