بسمه تعالی

گزارش جلسه شورای اجرایی

روز چهارشنبه   مورخ 15/8/95        

محل برگزاری : سازمان پژوهش و مطالعات درسی

این جلسه با حضور خانم ها سیدفدایی، شکرباغانی، شاهسواری ، عصمتی و آقای محمدی وند ساعت 30/15 الی 40/17 تشکیل شد.

طبق روال معمول گزارشات فعالیت های انجام گرفته در فاصله بین جلسه قبلی قبلی شورا تا این روز توسط خانم ها عصمتی ، شکرباغانی بیان شد و سپس بر اساس دستور جلسه در مورد مسایل مختلف تبادل نظر صورت گرفت.

مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

1-     با توجه به جلسات برگزارشده در مورد همایشی که انجمن در نظر دارد با عنوان ارتقاء کیفیت بخشی بر اموزش مبتنی بر درک و فهم جهانی برای زیست بهتر برگزارکند ، قرار شد چهار نفراز اعضای شورا (خانم ها شکرباغانی، شاهسواری ، عصمتی و آقای افاضل) که در مجمع عمومی علاقمند به فعالیت در کمیته برگزاری همایش ها بودند امور را پی کیری کنند.(البته به سایر دوستان پیشنهاد شد در صورت تمایل می توانند به جمع حاضرین بپیوندند.)

2-    در مورد مدیریت سایت و تغییرات ان با آقای سیاری زاده مسئول سایت صحبت شود تا با توجه به مشکلات موجود ، اهمیت رسیدگی به سایت وهمچنین در نظر گرفتن پیشنهادات ایشان به طور جدی اقدامات لازم برای سایت انجام شود.

3-    به دلیل ماموریت سرکار خانم جوادی ، در مورد فرد جایگزین به عنوان مسئول روابط عمومی پس از تبادل نظردر انجمن قرار شد دوستان با فردی که بتواند از عهده این مسئولیت برآید، رایزنی کرده و نتیجه را اعلام فرمایند تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

4-    قرار شد خانم عصمتی با همچنان با ادامه پیگیری های مکرر برای تحویل گرفتن دفتر انجمن روز مشخصی را حهت مراجعه حضوری شورای اجرایی با مسئولین منطقه 12 هماهنگی کنند .

5-    پیشنهاد برگزاری کنفرانس آموزش فیزیک و ... در تهران مطرح شد خانم شاهسواری مطالبی را در مورد پیآمدهای مثبت برگزاری کنفرانس برای انجمن و دبیران شرکت کننده بیان کردند ولی با توجه به بر شمردن مواردی که مورد تایید سایر عزیزان حاضر در جلسه نیز بود ، برگزاری این کنفرانس ترجیحا به سال یا سالهای بعد موکول شد.

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک