صورت جلسه مجمع عمومی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

 

 جلسه مجمع عمومی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران در روز 25 بهمن 1399 تشکیل شد که جلسه با حضور کمتر از  نصف بعلاوه یک اعضا به رسمیت نرسید. جلسه دوم مجمع عمومی طبق بند 2 ماده 11 اساسنامه حداقل بعد از بیست روز و با هر تعداد به رسمیت خواهد رسید.

جلسه دوم مجمع عمومی در روز 18 اسفند با اطلاع رسانی به موقع به اعضای انجمن و با حضور 49 نفر از اعضای انجمن در فضای مجازی و در پلت فرم وبرنو راس ساعت 4 بعداز تشکیل و تا ساعت 6:30 پایان زمان رای گیری ادامه داشت.

طبق تبصره یک ماده 12 اساسنامه برای اداره جلسه مجمع عمومی هیات رئیسه متشکل از یک نفر رئیس هدیه منوچهری ، یک نفر منشی معصومه شاهسواری و دو نفر ناظر آقایان حازم فری پور و مرتضی محمدی وند خوشخو تشکیل شد. اعضای هیات رئیسه خود کاندیدای شرکت در انتخابات نبودند.

در ابتدای جلسه از اعضای پیوسته انجمن که داوطبین کاندیدای شورای اجرایی و بازرس بودند، دعوت شد تا اسامی خود را اعلام کنند و پس از گزارش های شورای اجرایی دوره سوم، دو دقیقه زمان برای معرفی خود خواهند داشت. با توجه به بند 1 ماده 13 اساسنامه، انتخاب مجدد يك يا تمامي اعضاي شوراي اجرايي در دوره يا دوره‌هاي متوالي بعدي بلامانع است بدین ترتیب منعی در کاندیدا شدن اعضای شورای اجرایی دوره قبل وجود نداشت.

ابتدا گزارش سرکار خانم مرضیه عصمتی رئیس انجمن به مجمع بیان شد . بعد از آن  گزارش خزانه دار انجمن خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی ارائه شد. سپس گزارش بازرس بیان شد که امور کاری و اداری انجام شده در دوره سوم را مطابق اساسنامه بیان کردند و هر سه گزارش رئیس، خزانه دار و بازرس مورد تایید اعضای انجمن قرار گرفت.

در ادامه جلسه 9 نفر از اعضای پیوسته شرکت کننده و حاضر در جلسه کاندیدای دوره چهارم شورای اجرایی و سه نفر کاندیدای بازرس انجمن شدند. و هر کدام در مدت دو دقیقه خود را معرفی کردند. سپس رای گیری در فضای مجازی وبرنو انجام شد. در رای گیری اعضا اسم 5 نفر از کاندیداهای خود و یک نفر رو بعنوان بازرس نوشتند.

اعضای شورای اجرایی طبق بند 3 ماده 13 اساسنامه، شوراي اجرايي حداكثر تا سه هفته پس از انتخاب شدن، تشكيل جلسه داده و نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايند.

 

 

دانلود گزارش بازرس انجمن 

 

از بین آرای اخذ شده از 49 شرکت کننده در جلسه، نتایج رای گیری برای شورای اجرایی و بازرسین نتایج به شرح زیر است. اعضای منتخب با امضا صورتجلسه مسئولیت خود را قبول کردند.

کاندیدای شورای اجرایی

نتیجه انتخابات

امضا

ردیف

نام

نام خانوادگی

تعداد آرا

 

 

1

مرضیه

عصمتی

46

عضو اصلی دوره چهارم

 

2

یاشار

بهمند

32

عضو اصلی دوره چهارم

 

3

نصراله

افاضل

31

عضو اصلی دوره چهارم

 

4

ستاره

امامی

27

عضو اصلی دوره چهارم

 

5

تینا

شریفی

27

عضو اصلی دوره چهارم

 

6

اشرف السادات

شکرباغانی

24

عضو علی البدل اول دوره چهارم

 

7

یونا

نوول

16

عضو علی البدل دوم دوره چهارم

 

8

عطیه

کامیاب

12

عضو علی البدل سوم دوره چهارم

 

9

زینب

قدیری

6

----------------------

 

کاندیدای بازرس

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

تعداد آرا

 

 

1

محمدهادی

حدادی

16

بازرس اصلی

 

2

زهرا

نوابی

14

بازرس علی البدل

 

3

فرزانه

بدیع زاده

11

-------------------------

 

 

 

 

 

 

 

به سرکار خانم عصمتی احدی از اعضای انجمن اختیار داده شد تا برای ثبت انجمن و ثبت تغییرات شورای اجرایی انجمن در اداره ثبت اقدام نماید و اسناد مربوطه را امضا نماید.

 

نام و نام خانوادگی

امضا

نام و نام خانوادگی

امضا

هدیه منوچهری

 

مرتضی محمدی وند

 

حازم فریپور

 

معصومه شاهسواری

 

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک