به نام خدا

گزارش مجمع عمومی انجمن علمی و آموزشی فیزیک شهر تهران 14شهریور ماه 1395

         

95 6 14 4

  جلسه با حضور اعضاء انجمن و شورای اجرایی انجمن راس ساعت 30/9 صبح با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد و پس از آن خانم خانم دکتر شکر باغانی از طرف اعضای اجرایی انجمن به حاضرین خوش آمد گفتند و از سازمان پژوهش و مسئولان آن که برای انجمن بسیار زحمت کشیده اند تشکر کردند. سپس خانم عصمتی گزارشی از فعالیت یک ساله انجمن خدمت حضار دادند خلاصه این گزارش به شرح زیر است:

1-برگزاری جلسات منظم ماهانه

2-برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره آموزش و پرورش به منظور گرفتن مکان ثابت برای انجمن

3-برگزاری کارگاه و نمایشگاه در کنفرانس آموزش فیزیک مشهد در تابسیتان 95

4-برگزاری همایش نور در زمستان 95

5-کسب رتبه دوم در نمایشگاه ها در کنفرانس مشهد

6-برنامه ریزی و هماهنگی جلسات علمی آموزشی برای سال آتی از مهر ماه 95 به همراه آزمایش های مربوطه با محوریت فیزیک سال دهم

95 6 141

 

پس از آن آقای سیاری زاده گزارش گردش مالی انجمن در سال گذشته را ارائه کردند .

خانم شاهسواری بازرس انجمن در مورد اهمیت و نقش اعضا ء انجمن در ارتقاء جایگاه انجمن و رسمیت بخشیدن به موجودیت انجمن ها صحبت کردند. و پس از آن خانم جوادی مسئول روابط عمومی انجمن از اعضاء انجمن برای همکاری بیشتر دعوت به عمل آورد و از آن ها خواست با ایمیلی که در اختیار آن ها قرار می گیرد تمامی نقطه نظرات خود را برای انجمن منعکس کنند. و اگر مایل باشند از هر منطقه یک رابط برای ارتباط بهتر با انجمن معرفی کنند.

سپس حاضرین خودشان را معرفی کردند.

در انتها کارگاه دید سه بعدی توسط آقای حدادی برگزار شد که در ابتدا در مورد دیدن سه بعدی اجسام توسط دو چشم بحث کردند و آزمایشات ساده وجالبی در همان موارد مطرح کرده و انجام دادند و سپس در مورد وسایلی که فیلم برداری سه بعدی انجام می دهند و شرایط این فیلم ها بحث و گفتگو انجام گرفت

جلسه در ساعت 5/12 تمام شد.

95 6 14 3

 

95 6 14 2

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک