مشهورترین عکس دنیای فیزیک

پنجمین کنفرانس سالوی که در اکتبر ۱۹۲۷ / مهر ۱۳۰۶ در بروکسل بلژیک برگزار شد، میزبان بزرگ‌ترین فیزیک‌دانان آن روزگار بود و عکس دسته‌جمعی این گروه، مشهورترین عکس دنیای فیزیک لقب گرفته است.

solvayconf

موسسه بین‌المللی فیزیک و شیمی سالوی (Solvay) در سال ۱۹۱۲ در بروکسل بلژیک و پس از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی سالوی در ۱۹۱۱ تاسیس شد.

این موسسه در نیمه اول قرن بیستم بسیار مشهور بود و کنفرانس‌های بین‌المللی آن که هر چند سال یک‌بار برگزار می‌شد، شاهد دستاوردهای بسیار بزرگی بود. مشهورترین این کنفرانس‌ها، پنجمین کنفرانس سالوی بود که در اکتبر ۱۹۲۷ / مهر ۱۳۰۶ با موضوع الکترون‌ها و پروتون‌ها برگزار شد.

از ۲۹ نفر فیزیک‌دان حاضر در کنفرانس، ۱۷ نفر برنده جایزه نوبل شده بودند یا در سال‌های بعد از کنفرانس برنده این جایزه شدند. موضوع این کنفرانس، بحث و بررسی در مورد نظریه کوانتومی بود که به‌تازگی ارایه شده بود.

این تصویر که همیشه نسخه سیاه و سفید آن دست به دست می‌چرخید، به تازگی رنگ‌آمیزی شده و جلوه‌ای دیگر یافته است.

solvayconf new


حاضران در عکس، از راست به چپ از این قرارند:

ردیف سوم (ایستاده): لئون بریلوئین رالف فاولر ورنر هایزنبرگ (نوبل فیزیک ۱۹۳۲/۱۳۱۱) ولفگانگ پائولی (نوبل فیزیک ۱۹۴۵/۱۳۲۴) ژولز امیل ورشافلت اروین شرودینگر (نوبل فیزیک ۱۹۳۳/۱۳۱۲)- تئوفیل دی‌داندر-ادوارد هرزن پل اهرنفست- امیل هنریوت- آگوست پیکارد.

ردیف دوم: نیلز بوهر (نوبل فیزیک ۱۹۲۲/۱۳۰۱) مکس بورن (نوبل فیزیک ۱۹۵۴/۱۳۳۳) لوییس دی‌بروگلی (نوبل فیزیک ۱۹۲۹/۱۳۰۸) آرتور کامپتون (نوبل فیزیک ۱۹۲۷/۱۳۰۶) پل دیراک (نوبل فیزیک ۱۹۳۳/۱۳۱۲) هنریک کرامرز ویلیام براگ (نوبل فیزیک ۱۹۱۵/۱۲۹۴) مارتین نادسن پیتر دبیه (نوبل شیمی ۱۹۳۶/۱۳۱۵).

ردیف اول: اوون ریچاردسون (نوبل فیزیک ۱۹۲۸/۱۳۰۷) چارلز ویلسون (نوبل فیزیک ۱۹۲۷/۱۳۰۶) چارلز گویه پل لانگه‌وین آلبرت اینشتین (نوبل فیزیک ۱۹۲۱/۱۳۰۰) هنریک لورنتز (نوبل فیزیک ۱۹۰۲/۱۲۸۱) ماری کوری (نوبل فیزیک ۱۹۰۳/۱۲۸۲ و نوبل شیمی ۱۹۱۱/۱۲۹۰) مکس پلانک (نوبل فیزیک ۱۹۱۸/۱۲۹۷) اروینگ لنگ‌مویر (نوبل شیمی ۱۹۳۲/۱۳۱۱).

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک