پندهايي در زمينه تدريس فيزيك

براي يك معلم تازه‌كار به ندرت آمادگي كافي براي گذر ازمرحله دانشجويي در دانشگاه به مرحله معلمي ايجاد مي‌گردد. معمولاً معلم تازه كار به همان روشي تدريس مي‌كند كه به او درس داده شده است كه ممكن است روش خوبي باشد يا نباشد.

در هر صورت دستيابي به يك روش تدريس خوب جز به روش علمي امكان‌پذير نيست.

  • تمركز كردن روي اصول
  • سؤال‌هاي خوب پرسيدن
  • بازخوردگيري دائمي ار دانش‌آموزان
  • پذيرش كاستي‌ها در معلومات و تلاش براي جبران آنها.

از جمله نكات كلي قابل توجه هستند . موارد جزئي بر بايد‌ها و نبايد‌ها در زمينه تدريس از نظر پاول عبارتند از :

1 طرز برخورد با دانش‌آموزان و نوع نگرش به فيزيك، اهميت بسيارزيادي دارد.

خود را در كلاس به عنوان رئيس كلاس در نظر نگيريد بلكه خود را به عنوان منبع اصلي و مسئول كلاس تلقي كنيد. خود را در مرز بين دانش ناچيز دانش‌آموزان و اطلاعاتي كه خودتان در سال‌هاي تحصيلي كسب كرده‌ايد تصور كنيد.

2 به روند يادگيري دانش‌آموزان جهت صحيح بدهيد.

دانش‌آموزان را از بن‌بست‌هايي كه خودتان تجربه كرده‌ايد آگاه كنيد و با راهنمايي‌ آنها به موضوعات اصلي، آنها را از موضوعات فرعي و حاشيه‌اي كه باعث اتلاف وقت آنها مي‌شود برخورد معلمي كه دانش‌اموزان، فعاليت‌هاي او را ارج مي‌نهند نسبت به معلماني كه اينگونه نيستند تجربه تدريس بهتري دارند.

3 خودتان را همه « چيزدان » فرض نكنيد.

وقتي كه پاسخ سؤالي را نمي‌دانيد چنين وانمود نكنيد كه آن را مي‌دانيد، تظاهر به دانستن بيشتر از ندانستن وجهه شما را خراب مي‌كند.

4 قاطع ومصمم باشيد و از دانش‌آموزان كارخوب بخواهيد.

منصفانه عمل كنيد و تكاليف دانش‌آموزان را در اسرع وقت و تصحيح شده به آنان بازگردانيد. مطمئن باشيد نمودار نمرات كلاسي، نهايتاً ميانگين معني‌داري را نشان خواهد داد.

5 دقت كنيد حتماً دانشي را كه مي‌خواهيد دانش‌آموزان شما كسب كنند در آزمون‌هاي كلاس منعكس كنيد.

سؤال هميشگي دانش‌آموزان: آيا اين مطلب در امتحان خواهد آمد؛ سؤال خوبي است. اگر شما مطلبي را مهم مي‌دانيد به دانش‌آموزان اجازه دهيد بدانند كه يادگيري آن مطلب و ارائه دادن آن در امتحان داراي ارزش است.

6 دانش‌آموزان از فرصت دوباره دادن در آزمونها خوب استفاده مي‌كنند.

دادن فرصتي ديگر براي جبران نمرات ضعيف دانش‌آموزان آنها را ترغيب مي‌كند تا تلاش بيشتري انجام دهند.

7 از حداقل استدلال و حداكثر پرسش در تدريس خود استفاده كنيد.

مطالب مهم بهتر است به عنوان پاسخ سؤال‌هاي مناسبي در كلاس درس ارائه شوند لحاظ كردن فرصت‌هايي كه دانش‌آموزان بتوانند همكلاسي‌هاي خود را محك بزنند بايد از برنامه‌هاي اصلي كلاس باشد. به همين منظور بهتر است پرسش از دانش‌آموزان در مورد مطالب درسي در پاي تخته سياه يا وايت‌برد انجام شود.

8 با دانش‌آموزان خود با احترام رفتار كنيد.

اگر چه تمام دانش‌آموزان شما در زمينه فيزيك اطلاعات كمتري از شما دارند بعضي از آنها ممكن است بسيار با هوش‌تر از شما باشند دست كم گرفتن هوش بالاي دانش‌آموزان به منزله دست بالاگرفتن هوش خودتان خواهد بود فراموش نشود كه احترام گذاشتن يك امر دوطرفه است.

اكرم لطفي

منبع: برگرفته شده از نشريه physics teacher

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک