مجموعه ای از فیلم های کمک آموزشی مناسب توسط جناب آقای افاضل از اعضای محترم شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران در لینک های زیر آماده سازی شده است.شما می توانید با رفتن به این لینک ها و وارد کردن نام کاربری و رمز خود از آنها استفاده بفرمایید.
لینک ورود به گوگل درایو جهت دیدن فیلم ها

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک