خاصيت القاي مغناطيسي: با نزديك كردن يك آهن­ربا به يك تكه آهن حتي بدون تماس به آن، تكه آهن، آهن­ربايي مي­شود كه قطب مخالف آن نزديك (مجاور) آهن­رباي اصلي و قطب دورتر همنام با آهن­رباي اصلي خواهد بود. v   قطب­هاي آهن­ربايي در مواد مغناطيسي مانند آهن و كبالت همواره به گونه­اي است كه ربايشي به سوي آهن­رباي اصلي را سبب مي­شود يعني در اثر القاي مغناطيسي هرگز رانشي به وجود نمي­ آيد. در فيلم زير اين خاصيت نشان داده شده است.

دانلود فيلم خاصيت القاي مغناطيسي با حجم 19مگابايت

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک