در کمال مسرت به اطلاع می رساند مقالات پذیرفته شده در پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی در سیویلیکا نمایه شده است.

دبیر علمی همایش: اشرف السادات شکرباغانی

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک