همكاران محترم دبیران فیزیک

با سلام و احترام ؛

حسب بخشنامه های 21/710 - 8/12/1396 و 2106 – 15/1/1397 و به منظور تشویق و ترغیب معلمان برای عضویت و فعالیت معلمان در انجمن های علمی و آموزشی ، در« فرم های ارزشیابی عملكرد معلمان » و « انتخاب و اعزام معلمان به مدارس خارج از كشور » « امتیاز خاص » پیش بینی شده است ؛ لذا بدین وسیله مراتب به اطلاع مدیران ومعلمان محترم اطلاع رسانی می شود

rainbow mfs 8
لطفا جهت تکمیل مدارک عضویت به
انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران مراجعه فرمائید

شورا اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک