در صورتی که به هر دلیلی نمی توانید در انتخابات مجمع شرکت کنید می توانید رای خود را به صورت وکالتی به یکی از نامزدهای انتخاباتی مجمع در اختیار وکیل خود قرار دهید.

جهت این کار فرم زیر را دانلود کرده و پس از پرینت در روز انتخابات ضمن هماهنگی با بازرس انجمن خانم شاهسواری در اختیار وکیل خود برای رای دهی قرار دهید.

دانلود فرم وکالت در رای گیری مجمع 

 

naghsheh

مکان همایش : تهران - ایرانشهر شمالی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - طبقه 8- سالن جلسات

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک